ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 15/03/1980. Η δραστηριότητα της εκτείνεται στην εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων καθώς και φανοποιείο βαφείο. Επίσης εισάγει λιπαντικά και συσσωρευτές μόλυβδου από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τρίτες χώρες.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Α.Φ.Μ.: 094087174
Δ.Ο.Υ.: Γ’ ΠΑΤΡΩΝ (Β’-Γ’-Κ.ΑΧΑΪΑΣ)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΤ/ΠΕΙΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610322055, 2610324730
ΦΑΞ: 2610331101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακτή Δυμαίων 98, Πάτρα – T.K. 26333
MAIL: kanistra@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 036389316000